Sluitstuk restauratie gestart

De grootscheepse restauratiecampagne van Abdij van Park krijgt een subliem sluitstuk met de restauratie en herbestemming van de oost- en noordvleugel en infirmerie.

13 september 2021

Stad Leuven heeft hiertoe de werken gegund aan aannemer Monument-Vandekerckhove. Architectenbureau Studio Roma en studiebureau Ingenium maakten hiervoor de plannen op en zullen de werken opvolgen.

Gemengd gebruik

De oost- en noordvleugel en infirmerie zijn herbestemd voor gemengd gebruik door EAP (Erfgoedsite Abdij van Park) en KU Leuven. Hiervoor zullen grote delen van deze gebouwen, na restauratie in ondererfpacht worden gegeven aan de KU Leuven.

Blikvanger

Een van de blikvangers is de 16de-eeuwse kapittelzaal in de oostvleugel. Op de eerste verdieping van de oostvleugel en infirmerie komen kamers en leefruimten voor paters en priesterstudenten. De zolderverdieping van de oostvleugel krijgt een bijkomende tentoonstellingsruimte.

September 2021 tot 2025

De werken starten op 13 september 2021 en duren tot in 2025. De kosten van de werken zijn geraamd op 8.962.646,37 euro.

De restauratiecampagne van Abdij van Park kadert in de meerjarensubsidiëring door de Vlaamse overheid.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.